Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Bohoslužobný poriadok

Liturgia z nášho chrámu je vysielaná nepravidelne, sledovať ju môžete na našom YouTube kanále a nájdete nás tiež aj na Facebooku.

Liturgia z nášho chrámu je vysielaná nepravidelne, sledovať ju môžete na našom YouTube kanále a nájdete nás tiež aj na Facebooku.