O nás

Vítame Vás na oficiálnej stránke

Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach


OZNAMY  A  POZVÁNKY


 

Drahí bratia a sestry v Christu,

oznamujeme Vám, 

že v súvislosti s protipandemickými opatreniami, platnými od 19.4.2021, bohoslužby v chrámoch môžu byť konané s účasťou verejnosti pri dodržaní určitých podmienok:

1. Pre vstup na bohoslužby sa veriaci nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. 

2. Počet osôb v chráme v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu „jedna osoba na 15 m2“ z plochy priestoru chrámu. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. 

3. Vstup a pobyt v chráme je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami.

4. Pri vstupe do chrámu je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.

5. Dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné.

6. Dodržiavať respiračnú etiketu.

7. Na bohoslužbách nesmú byť účastné osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.

Aktuálnu vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva nájdete tu:

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_186.pdf


Liturgia bude vysielaná v nedeľu o 9:00 hod. 

Bohoslužby budete môcť sledovať na našej FB stránke:

https://sk-sk.facebook.com/pcomichalovce/ 

a na našom youtube kanáli:

https://www.youtube.com/channel/UCY9sntXlG-5plx2Wt-KC2PQ?view_as=subscriber  


Drazí otcové duchovní, drazí bratři a sestry,

v těchto nezvyklých časech vás všechny chci ujistit svou blízkostí v modlitbě a chci vás všechny poprosit o totéž. Modleme se k našemu dobrému Pánu jeden za druhého, za celé naše pravoslavné eparchiální společenství, za naši místní církev, za naše Slovensko a vůbec za celý Boží svět. Nezapomínejme ani na nemocné a na všechny, kdo se o ně starají anebo jakýmkoliv způsobem pomáhají. Možná můžeme nějak pomoci i my. Zachovejme prosím chladnou hlavu a dobrou mysl; Pán nás pevně drží ve své ruce!! Neustále je za celý svět přinášena v naší eparchii Božská nekrvavá eucharistická oběť; nebojte se, naše oltáře „nevychladnou“. Dávejte na sebe a své blízké prosím pozor a zůstávejte ve víře, naději a lásce Christově, pod omoforem naší Vládkyně Přesvaté Bohorodičky, na přímluvy naší ctihodné matky Rozálie a všech našich svatých. Brzy, dá-li Pán, na viděnou!

V Christu Vítězi váš

arcibiskup Juraj.