O nás

Vítame Vás na oficiálnej stránke

Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach


OZNAMY  A  POZVÁNKY


Prvá svätá spoveď v školskom roku 2022/2023

Pravoslávna cirkevná obec (PCO) Michalovce oznamuje rodičom alebo zákonným zástupcom, že počnúc prvou novembrovou nedeľou (6.11.2022) začína príprava detí na prvú svätú spoveď.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlášku (nájdete ju na konci tohto oznámenia) a odovzdať ju správcovi PCO.

Príprava bude prebiehať každú nedeľu so začiatkom o 16:00 hod. v pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda na Duklianskej ulici v Michalovciach (okrem školských prázdnin a  cirkevných sviatkov).

Samotná prvá svätá spoveď a slávnostná svätá liturgia sa uskutoční dňa 28. mája 2023 (nedeľa) v dopoludňajších hodinách v pravoslávnom katedrálnom chráme v Michalovciach.

Podmienky, ktoré musia byť splnené:

  1. Dieťa musí byť pokrstené pravoslávnym kňazom, teda je členom pravoslávnej cirkvi.
  2. Dieťa aj rodič, prípadne zákonný zástupca musia prislúchať do PCO v Michalovciach – musia mať trvalý pobyt v Michalovciach alebo v niektorej z filiálnych obcí, patriacich
    do správy PCO Michalovce; ak má dieťa i rodič, respektíve zákonný zástupca trvalý pobyt v inej PCO, potrebné je doniesť správcovi PCO v Michalovciach potvrdenie o svätom krste.
  3. Dieťa musí absolvovať prípravu na prvú svätú spoveď.

O ďalších náležitostiach, týkajúcich sa prvej svätej spovede, budú deti a ich rodičia, prípadne zákonní zástupcovia informovaní na prvom stretnutí v Katedrálnom chráme.

 

Prihláška – 1.sv.spoveď

 


Liturgia z nášho chrámu je vysielaná nepravidelne, sledovať ju môžete na našom YouTube kanále a nájdete nás tiež aj na Facebooku.