Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Rebrínsky kríž

Pravoslávny kríž v bukovom polienku – podľa zachovanej ústnej tradície – bol objavený niekedy po 20. januári 1941 v Krášku.

Pri rúbaní dreva istej vdove, hlásiacej sa ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu, jeden z dvoch pracujúcich chlapov narazil na zvláštne bukové poleno, ktoré sa nedalo ľahko rozrúbať (drevo údajne pochádzalo z vihorlatských lesov, východne od obce Jovsa). Keď sa to napokon podarilo, vo vnútri sa ukázal obraz pravoslávneho kríža. Vdova teda rozrúbané poleno odniesla svojmu susedovi Michalovi Sotákovi – členovi kurátorského zboru pri pravoslávnom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Rebríne (spojením Rebrína a Krášku vznikla neskôr obec Zemplínska Široká). Spomínaný kurátor tieto dva kusy dreva, zabalené v bielej plachte, následne zaniesol na rebrínsku pravoslávnu faru.

Vtedajší správca Pravoslávnej cirkevnej obce (PCO) v Rebríne (ide o najstaršiu PCO v tejto časti Zemplína) – o. Juraj Kuzan – dal rozrúbaný bukový klátik vystaviť v miestnom chráme, aby si ho mohli veriaci uctiť.

Po istých problémoch nakoniec prišli žandári z Michaloviec a drevo zhabali – vraj kvôli výskumu. Zostala po ňom iba jedna čiernobiela fotografia, ktorú krátko pred odnesením polienka urobil správca rebrínskej PCO.

Fotografia polienka z roku 1941

Stopy po pravoslávnom kríži, ktorý bol objavený v kuse bukového dreva, sa stratili…

Po 75 rokoch sa regionálnemu historikovi Matejovi Starjákovi – za zaujímavých okolností – podarilo spomínaný predmet získať. Následne bolo drevo odborne ošetrené, upravené na verejnú prezentáciu a zakonzervované (obrázok v úvode textu).

V mesiacoch september až február je tento artefakt, pre ktorý sa vžilo označenie „Rebrínsky kríž“, uložený v pravoslávnom Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Zemplínskej Širokej, v mesiacoch marec až august si ho môžu veriaci uctiť v pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach.