Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Michalovce, 9. 11. 2017 –

Pre veriacich Michalovsko-košickej eparchie, a zvlášť pre farníkov katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda, bol veľmi významný a sviatočný deň. V katedrálnom chráme od tohto dňa s požehnaním Vysokopreosvieteného Vladyku Juraja spočinuli ostatky veľkého svätca a divotvorcu Nektária Eginského.
V tento slávnostný deň, kedy súčasne oslavujeme aj pamiatku svätca, sa za účasti Vladyku Juraja konalo vsenočné bdenie so začiatkom o 19:00 hod.
Ostatky svätca boli počas bohoslužieb k úcte umiestnené uprostred chrámu, kde sa pred nimi konala veľká večerňa s lítiou, následne po nej nasledovalo čítanie akafistu v slovenskom jazyku.
Eucharistickou obetou so spomínaním mien chorých, zvlášť trpiacich onkologickými chorobami, lámaním slávskeho koláča a požehnaním koliva sme zakončili tento slávnostný deň.
Je veľkým požehnaním pre veriacich, že ostatky sv. Nektária spočinuli v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda, a zvlášť teraz, keď je mnoho ľudí sužovaných onkologickými chorobami.
Akafist k Nektáriovi Eginskému je slúžený pravidelne každý pondelok o 16:00 hod. v zimnom období a o 17:00 hod. v letnom období. Samozrejme je možnosť zakúpiť si aj knižný akafist.
Nech cez naše modlitby k sv. Nektáriovi dôjde k uzdraveniu utrápeného tela aj duše.
 
Christos posredi nas!
 
Autor a foto: čtec Viliam Fencik