Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Panychída za vojakov z 1. svetovej vojny

V pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach aj na michalovskom mestskom cintoríne slúžili panychídu za vojakov z 1. svetovej vojny

V nedeľu, 11. novembra 2018, keď si svet pripomínal 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny, sa aj v pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda na Duklianskej ulici v Michalovciach konala zádušná pobožnosť – panychída za všetkých mužov, pochádzajúcich z Michaloviec a tunajších miestnych častí (pôvodne samostatných obcí Vrbovec, Stráňany, Močarany a Topoľany) i blízkeho okolia, ktorí v tejto vojne bojovali ako vojaci rakúsko-uhorskej armády alebo československí legionári. Odslúžil ju o. Ján Šafin – správca michalovského katedrálneho chrámu. Zoznam týchto vojakov, pozostávajúci z takmer 300 mien, sa podarilo zostaviť – po náročnom výskume v archívoch a dobových materiáloch – členom Klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného. Veríme, že mená týchto vojakov nezostanú viac zabudnuté a že samospráva Michaloviec pristúpi v najbližšom období k výstavbe dôstojného pamätníka, ktorý im bude venovaný.

Okrem toho sa v rovnaký deň, v dopoludňajších hodinách, konala na mestskom cintoríne v Michalovciach pietna spomienka, spojená s panychídou, ktorú organizoval michalovský klub Zväzu vojakov SR. Zádušnú pobožnosť za vyše 200 vojakov rôznych národností, ktorí zomreli v čase 1. svetovej vojny a sú pochovaní na tomto cintoríne v dvoch spoločných hroboch, ako aj za všetky obete vojen a ozbrojeného násilia, odslúžil o. Sergej Barilik – správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach.