Duchovenstvo

Správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

prot. Mgr. Sergej BARILIK
mob. 0907 581 077

Predstavený katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

prot. Prof. ThDr. Ján ŠAFIN
mob. 0907 985 981

Pomocní duchovní katedrálneho chrámu 

mitr. prot. Mgr. Ján CHOMA

mitr. prot. ThDr. Štefan HORKAJ

prot. Mgr. Ján HATRÁK