Duchovenstvo

Správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

prot. Mgr. Sergej BARILIK
mob. +421 907 581 077

Predstavený katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

prot. Prof. ThDr. Ján ŠAFIN PhD.
mob. +421 907 985 981


Jerej Mgr. Marek Balog

mob. +421 902 255 734

Protodiakon Mgr. Viliam Fencik

mob. +421 918 690 878

fencik.viliam@gmail.com


Pomocní duchovní katedrálneho chrámu:

mitr. prot. Mgr. Ján CHOMA

mitr. prot. ThDr. Štefan HORKAJ

prot. Mgr. Ján HATRÁK