Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Drahí priatelia, bratia a sestry v Christu, na tejto stránke nájdete údaje o bankových spojeniach, cez ktoré je možné poskytnúť milodary pre potreby PCO v Michalovciach.

Milodary na chod Katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a na podporu aktivít cirkevnej obce posielajte na číslo účtu:

IBAN: SK86 0200 0000 0000 1563 9552

alebo cez QR kód (QR kód má prednastavenú hodnotu 20,-EUR):

Milodary na podporu výstavby Zvonice pri Katedrálnom chráme v Michalovciach posielajte na číslo účtu:

IBAN: SK34 7500 0000 0040 3006 2120

alebo cez QR kód (QR kód má prednastavenú hodnotu 20,-EUR):

Za každý milodar, alebo modlitbu za našu Pravoslávnu cirkevnú obec v Michalovciach, Vám ĎAKUJEME. A vyprosujeme Vám a Vašim rodinám hojnej Božej milosti  „…aby ste mali vždy a vo všet­kom všet­kého do­statok na každý dob­rý skutok…“ (2 Kor. 9:8).