Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Spožehnaním vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického, modlitba a tropáre k prepodobnému Nikiforovi Malomocnému a sv. Rozálii Palermskej v čase epidémie.