Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Text rodinnej bohoslužby posvätenia bahniatok v období epidémie COVID-19, požehnaný vladykom Jurajom, arcibiskupom michalovsko-košickým.