Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Pravoslávny katedrálny chrám svätých Cyrila a Metoda

Duklianska ulica 20.
071 01 Michalovce

mail: pco.michalovce@gmail.com


Správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

prot. Mgr. Sergej BARILIK
mob. 0907 581 077

Predstavený katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

prot. Prof. ThDr. Ján ŠAFIN PhD.
mob. 0907 985 981