Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Rodinné bohoslužby Veľkého štvrtku, Veľkého piatku a Paschy

Prinášame Vám texty Rodinných bohoslužieb, ktoré sú požehnané vladykom Jurajom, arcibiskupom michalovsko-košickým, k používaniu v období epidémie COVID-19. „Drahí bratia a sestry v Christu, pripravili sme pre vás ďalšie texty domácich rodinných bohoslužieb na Veľký Štvrtok (Pašije – Strasti), Veľký piatok (vrátane tipu, ako si doma pripraviť Plaštenicu – Boží Hrob) a nakoniec i na samotnú […]

Rodinná bohoslužba Kvetnej nedele

Text rodinnej bohoslužby posvätenia bahniatok v období epidémie COVID-19, požehnaný vladykom Jurajom, arcibiskupom michalovsko-košickým.

Modlitba a tropáre v čase epidémie

Spožehnaním vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického, modlitba a tropáre k prepodobnému Nikiforovi Malomocnému a sv. Rozálii Palermskej v čase epidémie.

Akafisty

Akafisty V našich cerkvách sa popri večerniach, utreniach a liturgiách často slúžia aj tzv. akafisty, najčastejšie vo večerných hodinách. Spôsob a priebeh akafistov je väčšine veriacich, ktorí navštevujú chrám a zúčastňujú sa bohoslužieb, dôverne známy. Podľa synaxária je história tohto sviatku zviazaná s rokom 626 n.l,, za vlády cisára Heraklea, kedy bol Konštantínopol, hlavné mesto Byzantskej […]

Akáfist Čestnómu i Životvorjáščemu Krestú Hóspodňu

Sláva: i nýni: tropar hl. 1. Spasí, Hóspodi, ľúdi Tvojá i blahosloví dostojánije Tvojé, pobídy pravoslávnym christiánom na soprotívnyja dáruja, i Tvojé sochraňája Krestóm Tvojím žíteľstvo.   Kondák 1 O vsespasíteľnyj Kréste i vsečestnýj, tebí poklaňájemsja vírniji i veličájem, rádujuščesja božéstvennomu tvojemú vozdvíženiju: no jáko pobídy známenije i orúžije nepreoborímoje, ohradí i pokrýj tvojéju blahodátiju tebí […]