Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Panychída za vojakov z 1. svetovej vojny

V pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach aj na michalovskom mestskom cintoríne slúžili panychídu za vojakov z 1. svetovej vojny V nedeľu, 11. novembra 2018, keď si svet pripomínal 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny, sa aj v pravoslávnom katedrálnom Chráme svätých Cyrila a Metoda na Duklianskej ulici v Michalovciach konala zádušná […]

Vsenočné bdenie v česť sv. Nektária Eginského 9. 11. 2017

Michalovce, 9. 11. 2017 – Pre veriacich Michalovsko-košickej eparchie, a zvlášť pre farníkov katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda, bol veľmi významný a sviatočný deň. V katedrálnom chráme od tohto dňa s požehnaním Vysokopreosvieteného Vladyku Juraja spočinuli ostatky veľkého svätca a divotvorcu Nektária Eginského.V tento slávnostný deň, kedy súčasne oslavujeme aj pamiatku svätca, sa za […]

Sv. Tajina Jeleosvjaščenija v michalovskej katedrále

„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi (v pôvodnom gréckom texte: presbyterov). Tí, nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v Hospodinovom mene. A táto modlitba s vierou zachráni chorého. Hospodin ho pozdvihne, a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ (Jak 4,14 ) MICHALOVCE, 16. december 2017 – V […]