Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Prepodobný Amfilochij Počajevský

Prepodobný Amfilochij pôsobil v Počajevskej Lavre v 20. storočí. Narodil sa v roku 1894 svoju dušu oddáva Bohu v roku 1971. Mladosť mal veľmi pestrú, pretože prešiel cez mnoho výprav. V roku 1925 berie svoj kríž a odchádza zo svetského života do Počajevskej Lavry. Hneď od útleho začiatku vykonával všetko poslušne, plný pokory a lásky […]

Prepodobný Jov Počajevský

Svätý Jov (Jób) Počajevský sa narodil v roku 1550 v Haliči blízko mestečka Pokuti v dvoranskej rodine, ktorá bola uvedomelo verná pravoslávnej Cirkvi. Už od detstva prejavoval veľkú zbožnosť. Duchovne mimoriadne vyspelý 12- ročný chlapec odišiel do Ugornického monastiera Premenenia Pána. Ako 30 – ročný bol vysvätený za kňaza (jeromonacha) a skoro nato učinil doživotný […]

Svätá mučenica Helena zo Sinope

Jej pamiatku oslavujeme 2./15. novembra. Jej sv. ostatky sú v našej eparchii uložené v chráme v Brezine a v 17. antiminsoch v ďalších našich chrámov. * * * * * * * V chráme svätej veľkomučenice Mariny v solunskej štvrti Ano Tumba je v striebornom relikviári uložená nádherne voňajúca hlava pätnásťročnej mučenice pre Christa, Heleny. […]