Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Prinášame Vám texty Rodinných bohoslužieb, ktoré sú požehnané vladykom Jurajom, arcibiskupom michalovsko-košickým, k používaniu v období epidémie COVID-19.

„Drahí bratia a sestry v Christu, pripravili sme pre vás ďalšie texty domácich rodinných bohoslužieb na Veľký Štvrtok (Pašije – Strasti), Veľký piatok (vrátane tipu, ako si doma pripraviť Plaštenicu – Boží Hrob) a nakoniec i na samotnú svätú Paschu, vrátane „domáceho“ požehnania sviatočných pokrmov. Dúfam, že vám tieto texty pomôžu kráčať spoločne s Bohočlovekom v nádeji „od slávy k sláve“. Vytlačte si ich, prepošlite priateľom, skúste zaniesť tým, ktorí si ich nemajú ako zaobstarať. A hlavne sa ich spoločne modlime! Požehnanú cestu Strastného týždňa! Buďte zdraví na tele i na duchu a dobrej mysle! Boh nech vás opatruje, spomeňte prosím v modlitbe.


V Christu váš vladyka Juraj.“