Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Prepodobný Amfilochij pôsobil v Počajevskej Lavre v 20. storočí. Narodil sa v roku 1894 svoju dušu oddáva Bohu v roku 1971. Mladosť mal veľmi pestrú, pretože prešiel cez mnoho výprav. V roku 1925 berie svoj kríž a odchádza zo svetského života do Počajevskej Lavry. Hneď od útleho začiatku vykonával všetko poslušne, plný pokory a lásky k svojím bratom. Za veľmi krátky čas prijíma mníšsky postrih s menom Jozef a taktiež sa stáva kňazom (jerejom).

Ako kňaz naďalej svedomite vykonáva zadelenú prácu a pomáha liečiť ľudí od rôznych ťažkostí.

Počas útokov na cirkev zo strany štátu, vláda plánovala prerobiť Lavru na obyčajné múzeum. Všetci mnísi, kňazi a veriaci ľudia, boli prísne strážení a museli odolávať ťažkým skúškam zo strany štátu, mnohí boli zavraždení, alebo vyhnaní do pracovných táborov. Ale nič nemohlo zlomiť vieru mníchov a ľudí, ktorí prekonávali všetky ťažké podmienky a boli ochotní dať svoj život za vieru. V chrámoch a monastieroch, neustále horela lampádka modlitby mníchov. Otec Jozef, často prebýval v chráme, kde sa celé noci modlil a slúžil Akafisty.

Jedného dňa sa postavil, proti zatvoreniu Trojického chrámu, za čo bol o týždeň uväznený a umiestnený v psychiatrickej liečební. Všetci, ktorí poznali starca bojovali, za to, aby bol prepustený, čo aj dosiahli, no bol mu zakázaný návrat do Lavry. Otec Jozef sa usadil u svojich rodákov. Potom, ako sa ho pokúsili jedného dňa zavraždiť, bol postrihnutý do schimy s menom Amfilochij.

Po tomto akte a po milosti Božej prežil starec ešte veľa rokov, pomáhal ľuďom za čo dostal od Hospodina dar prozreteľnosti a uzdravovania chorých. Sv. Amfilochij pomáhal ešte tisícom ľudí. Celý svoj život zasvätil službe Bohu a láske k blížnym. Vierou a milosrdenstvom k trpiacim zjavil nám príklad života a zanechal nezmazateľnú pamiatku v srdciach ľudí.

Po jeho smrti 1. januára 1971 sa na hrobe starca začali diať čudesné veci a mnoho uzdravení, ktoré sa konajú aj dnes. Pred sviatkom Paschy v roku 2002 boli nájdené jeho netlejúce pozostatky.

Zasadnutím Posvätnej Synody Ukrajinskej Pravoslávnej cirkvi 12. mája 2002, bol schiigumen Amfilochij slávnostne kanonizovaný ako ctihodný Amfilochij Počajevský. Počas prenosu jeho svätých ostatkov sa nad Počajevom vytvorili dva kríže, s oblakov. Ľudia kričali : „Už sú tu dvaja báťuška Jóv a báťuška Amfilochij“.

No bolo počuť aj neskutočný krik posadnutých démonmi, ktorí nemohli zniesť veľkú silu svätca. Ostatky sv. Amfilochija Počajevského sú otvorené pre uctievanie v chráme ctihodného Jóva Počajevského. Sväté pozostatky sú uctievané dennodenne veriacimi ľuďmi z celého sveta. Počajevskú Lavru navštevuje mnoho pútnikov, ktorí plný viery a s modlitbou na perách prichádzajú často krát ubolení, nespokojní a odchádzajú naplnení blahodaťou a mnoho ľudí z tohto svätého miesta odchádza zo slzami šťastia a s neopísateľným pocitom vďaky.

 

Prepodobnyj Amfilochije moli Boha o nas!