Kontakt

Pravoslávny katedrálny chrám svätých Cyrila a Metoda

pco.michalovce@gmail.com

Duklianska ulica 20,

071 01 Michalovce

Správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

prot. Mgr. Sergej BARILIK
mob. 0907 581 077

Predstavený katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

prot. Prof. ThDr. Ján ŠAFIN PhD.
mob. 0907 985 981