Kontakt

Katedrálny chrám Sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

 

Duklianska ulica 20
, 071 01 Michalovce

 

Správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

prot. Mgr. Sergej BARILIK
mob. 0907 581 077

Predstavený katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

prot. Prof. ThDr. Ján ŠAFIN
mob. 0907 985 981