Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

„Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi (v pôvodnom gréckom texte: presbyterov). Tí, nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v Hospodinovom mene. A táto modlitba s vierou zachráni chorého. Hospodin ho pozdvihne, a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ (Jak 4,14 )

MICHALOVCE, 16. december 2017 – V túto sobotu sa stretli v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach duchovní a veriaci z arcidekanátov Michalovce, Trebišov a Sobrance pri sv. tajine (sviatosti) Jeleopomazania – Pomazania chorých olejom. Sv. tajine Pomazania chorých predsedal mitr. prot. Bohuslav Senič, tajomník biskupského úradu MKPE a správca farnosti v Sobranciach, za spoluslúženia duchovných: prot. Sergej Barilík, správca PCO Michalovce; prot. por. Simon Czap, vojenský duchovný a správca PCO Veľké Kapušany a Čierna n./Tisou; prot. Juraj Šatala, trebišovský arcidekan a správca PCO Zemplínske Hradište a Zemplínsky Klečenov; o. ekonóm Dušan N. Tomko, sobranecký arcidekan a správca PCO Nižná Rybnica a Koňuš; prot. Marián Čičvák, správca PCO Úbrež a Hnojné a o. ekonóm Vasylij Lembey, správca PCO Ruský Hrabovec a Dúbrava.

Väčšina prítomných veriacich pristúpila aj k sv. tajine Pokánia, ktorú vysluhovali duchovní otcovia: o. igumen Serafím (Fedík), správca misijnej maďarskej farnosti Zemplín a PCO Markovce; mitr. prot. Ladislav Fedor, michalovský arcidekan a správca PCO Hažín a správca PCO Pozdišovce prot. Peter Bzik. Sv. liturgiu slúžil miestny duchovný – správca PCO Michalovce, prot. Sergej Barilík a správca PCO Choňkovce a Podhoroď o. ekonóm Ivo Ozimanič.
VŠETKÝM, KTORÍ SA ZÚČASTNILI TOHOTO BOHOM POŽEHNANÉHO STRETNUTIA V MICHALOVSKOM KATEDRÁLNOM CHRÁME, POPRI HOJNOM ZDRAVÍ A PLNOSTÍ BOŽIEHO POŽEHNANIA, PRAJEME AJ PLNÉ BOŽEJ MILOSTI PREŽITIE SVIATKOV NARODENIA BOŽIEHO SYNA A NÁŠHO SPASITEĽA ISUSA CHRISTA – CHRISTOS RAŽDAJETSJA !!!
 
Autor: o. Dušan Nikodim Tomko
Foto: čtec Vililam Fencik

Jedna odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *