Rodinná bohoslužba Kvetnej nedele

Text rodinnej bohoslužby posvätenia bahniatok v období epidémie COVID-19, požehnaný vladykom Jurajom, arcibiskupom michalovsko-košickým.

Modlitba a tropáre v čase epidémie

S požehnaním vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického, modlitba a tropáre k prepodobnému Nikiforovi Malomocnému a sv. Rozálii Palermskej v čase epidémie.

Akafisty

V našich cerkvách sa popri večerniach, utreniach a liturgiách často slúžia aj tzv. akafisty, najčastejšie vo večerných hodinách. Spôsob a priebeh akafistov je väčšine veriacich,…