Rodinná bohoslužba Kvetnej nedele

Text rodinnej bohoslužby posvätenia bahniatok v období epidémie COVID-19, požehnaný vladykom Jurajom, arcibiskupom michalovsko-košickým.

Rebrínsky kríž

Pravoslávny kríž v bukovom polienku – podľa zachovanej ústnej tradície – bol objavený niekedy po 20. januári 1941 v Krášku. Pri rúbaní dreva istej vdove, hlásiacej sa…

Akafisty

V našich cerkvách sa popri večerniach, utreniach a liturgiách často slúžia aj tzv. akafisty, najčastejšie vo večerných hodinách. Spôsob a priebeh akafistov je väčšine veriacich,…