Aktuality

Svätá mučenica Helena zo Sinope

Jej pamiatku oslavujeme 2./15. novembra. Jej sv. ostatky sú v našej eparchii uložené v chráme v Brezine a v 17. antiminsoch v ďalších našich chrámov.…

Rodinná bohoslužba Kvetnej nedele

Text rodinnej bohoslužby posvätenia bahniatok v období epidémie COVID-19, požehnaný vladykom Jurajom, arcibiskupom michalovsko-košickým.

Modlitba a tropáre v čase epidémie

S požehnaním vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického, modlitba a tropáre k prepodobnému Nikiforovi Malomocnému a sv. Rozálii Palermskej v čase epidémie.

Rebrínsky kríž

Pravoslávny kríž v bukovom polienku – podľa zachovanej ústnej tradície – bol objavený niekedy po 20. januári 1941 v Krášku. Pri rúbaní dreva istej vdove, hlásiacej sa…