Aktuality

Rodinná bohoslužba Kvetnej nedele

Text rodinnej bohoslužby posvätenia bahniatok v období epidémie COVID-19, požehnaný vladykom Jurajom, arcibiskupom michalovsko-košickým.

Modlitba a tropáre v čase epidémie

S požehnaním vladyku Juraja, arcibiskupa michalovsko – košického, modlitba a tropáre k sv. Rozálii Palermskej a prepodobnému Nikiforovi Malomocnému v čase epidémie.

Rebrínsky kríž

Pravoslávny kríž v bukovom polienku – podľa zachovanej ústnej tradície – bol objavený niekedy po 20. januári 1941 v Krášku. Pri rúbaní dreva istej vdove, hlásiacej sa…

Akafist

V našich cerkvách sa popri večerniach, utreniach a liturgiách často slúžia aj tzv. akafisty, najčastejšie vo večerných hodinách. Spôsob a priebeh akafistov je väčšine veriacich,…

Prepodobný Jov Počajevský

Svätý Jov (Jób) Počajevský sa narodil v roku 1550 v Haliči blízko mestečka Pokuti v dvoranskej rodine, ktorá bola uvedomelo verná pravoslávnej Cirkvi. Už od…