Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Milodary na podporu výstavby Zvonice
pri Katedrálnom chráme v Michalovciach posielajte na číslo účtu:

IBAN: SK34 7500 0000 0040 3006 2120

alebo cez QR kód (QR kód má prednastavenú hodnotu 20,-EUR):