Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

História chrámu

PRAVOSLÁVNY KATEDRÁLNY CHRÁM SVÄTÝCH CYRILA A METODA V MICHALOVCIACH

Pozemok, na ktorom stojí pravoslávny katedrálny chrám, určil Mestský úrad v Michalovciach. Pravoslávna cirkevná obec (PCO) v Michalovciach ho následne odkúpila od Cestného investorského útvaru v Košiciach (išlo o plochu s výmerou 3 590 m2), postupne ešte dokúpila pozemky od susedov, a to I. Zbojana (710 m2) a Ing. Ľ. Pidaného (774 m2).

Projekt chrámu vypracoval Ing. arch. J. Nemec.

Základný kameň bol posvätený Jeho Preosvietenosťou Jánom, biskupom michalovským, dňa 4. júla 1993.

Základy zhotovila firma Agrostav Sobrance, múry a piliere zrealizovala firma Chorvát, strechu a kupoly vyhotovili majstri A. Béreš a A. Švigár, ostatné práce boli vykonávané svojpomocne. Finančnú výpomoc poskytol Úrad eparchiálnej rady v Michalovciach, konali sa zbierky (jednak v rámci michalovskej PCO, jednak v iných PCO), prispeli tiež niektorí sponzori (spomenúť možno firmu JAMA či podniky Cesty alebo Povodie).

Chrám bol posvätený dňa 18. mája 1996 Jeho Svätosťou Alexijom II., patriarchom moskovským a celého Ruska, spolu s Jeho Blaženosťou Dorotejom, arcibiskupom pražským a metropolitom českých krajín a Slovenska, a ďalšími arcibiskupmi a biskupmi z miestnej cirkvi, ako aj zo zahraničia.

Objekt je orientovaný v smere východ – západ. Skelet bol vyhotovený zo železobetónu, múry sú vystavané z tehál, strechu pôvodne pokrýval asfaltový šindeľ a hliníkový plech. Vo veži sa tiež nachádzajú tri zvony s váhou 160 kg, 68 kg a 30 kg.

Pri nateraz poslednej rozsiahlejšej rekonštrukcii, ktorá bola takmer úplne hradená z darov tunajších veriacich, strechu prekryli modrým plechom, vyhotovené boli i nové kupoly – pokrýva ich zlatý a modrý nerezový plech a ukončujú kríže, novú strechu dostala i nadmurovaná veža so zvonmi. Klampiarske a pokrývačské práce vykonal majster Olexander Sušansky z Mukačeva spolu s pomocníkmi. Ikony na kupolu rozpísal o. S. Barilik. Odkvapový systém s použitím zachovaných častí zhotovila slovenská firma. Zateplenie spolu s nanesením vonkajšej omietky zrealizoval majster Krutka z Michaloviec so spolupracovníkmi, drevené podhľady boli prekryté plechom, ozdobné mreže na okná v prízemí zhotovil a inštaloval majster T. Koreň zo Šamudoviec.

Interiér, okrem iného, okrášľuje dubový ikonostas s ikonami od o. D. Leussisa z USA, nástennú ikonopisnú výzdobu – dar Ruskej pravoslávnej cirkvi – zrealizoval umelec F. Strelcov s ďalšími ikonopiscami z Ruska a Čiech (medzi nimi bol aj igumen Serafim Šemjatovsky a monaška Juliania).

Brat Alexander Kuchtarov z USA zafinancoval výmenu okien a dverí, inštaláciu vonkajšieho osvetlenia chrámu, ako aj kúpu a dovoz 12 zvonov, ktoré boli uliate v Rusku (Kamensk-Uralsky) v zvonárskom závode Pyatkov & Co a sú určené pre novú zvonicu.

Úpravy katedrálneho chrámu stále pokračujú – potrebné je ešte dokončiť ikonopisnú výzdobu vnútorných stien, zavŕšiť klampiarske práce na streche a upraviť okolie objektu.