Pravoslávna cirkevná obec v Michalovciach png

Vítame Vás na oficiálnej stránke
Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

Duchovenstvo

Správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach

prot. Mgr. Sergej BARILIK

mob. +421 907 581 077

Predstavený katedrálneho chrámu sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach

prot. Prof. ThDr. Ján ŠAFIN PhD.


mob. +421 907 985 981

Jerej Mgr. Marek Balog

mob. +421 902 255 734

Protodiakon Mgr. Viliam Fencik

mob. +421 918 690 878
mail: fencik.viliam@gmail.com

Pomocní duchovní katedrálneho chrámu

mitr. prot. Mgr. Ján CHOMA
mitr. prot. ThDr. Štefan HORKAJ
prot. Mgr. Ján HATRÁK