Členovia zboru

V súčasnosti zbor pozostáva zo šiestich stálych a z niekoľkých príležitostných členov:

Matúš KOSTIČÁK (dirigent, bas),

Marcel BAJUSZ, Mikuláš ROMANČÁK (tenor),

Natália JELINSKÁ, Terézia RADOVČIČOVÁ, Martina PAULINOVÁ (soprán),

Magdaléna KOSTIČÁKOVÁ, Sofia KOSTIČÁKOVÁ (alt)

Ján KOSTIČÁK (bas)