O nás

Vítame Vás na oficiálnej stránke

Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach


OZNAMY  A  POZVÁNKY


V súvislosti s novými opatreniami, platnými od 24.10.2020, oznamujeme, že až do odvolania:

– chrám a jeho bezprostredné okolie do odvolania budú pre verejnosť uzavreté;

krsty a sobáše sú do odvolania zrušené;  

spoveď a sv. prijímanie – len v prípade zaopatrenia nemocných;

– Liturgia bude vysielaná až po skončení zákazu vychádzania;


Drazí otcové duchovní, drazí bratři a sestry,

v těchto nezvyklých časech vás všechny chci ujistit svou blízkostí v modlitbě a chci vás všechny poprosit o totéž. Modleme se k našemu dobrému Pánu jeden za druhého, za celé naše pravoslavné eparchiální společenství, za naši místní církev, za naše Slovensko a vůbec za celý Boží svět. Nezapomínejme ani na nemocné a na všechny, kdo se o ně starají anebo jakýmkoliv způsobem pomáhají. Možná můžeme nějak pomoci i my. Zachovejme prosím chladnou hlavu a dobrou mysl; Pán nás pevně drží ve své ruce!! Neustále je za celý svět přinášena v naší eparchii Božská nekrvavá eucharistická oběť; nebojte se, naše oltáře „nevychladnou“. Dávejte na sebe a své blízké prosím pozor a zůstávejte ve víře, naději a lásce Christově, pod omoforem naší Vládkyně Přesvaté Bohorodičky, na přímluvy naší ctihodné matky Rozálie a všech našich svatých. Brzy, dá-li Pán, na viděnou!

V Christu Vítězi váš

arcibiskup Juraj.