O nás

Vítame Vás na oficiálnej stránke

Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach


OZNAMY  A  POZVÁNKY


Prenos bohoslužieb

Drahí bratia a sestry v Christu!

Ďakujeme všetkým, že sledujete priame prenosy bohoslužieb z nášho chrámu. Vďaka patrí aj každému, kto nám pomáha pri zabezpečení týchto prenosov. Prišiel však čas, kedy je možná účasť verejnosti na bohoslužbách pri dodržaní hygienických predpisov, preto oznamujeme, že priame prenosy už nebudú pravidelne vysielané.

Nepravidelné prenosy bohoslužieb budete môcť aj naďalej sledovať na našej FB stránke:

https://sk-sk.facebook.com/pcomichalovce/

a na našom youtube kanáli:

https://www.youtube.com/channel/UCY9sntXlG-5plx2Wt-KC2PQ?view_as=subscriber

Vysielame:

27.9.2020 – Liturgia o 9:00


Bohoslužby konané za účasti verejnosti

Dňom 06.05.2020 vláda SR umožnila verejné konanie bohoslužieb pri maximálnom dodržiavaní hygienických predpisov.

Podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri účasti na bohoslužbách:

 – vstupujeme do chrámu len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka);

 – pri vchode si dezinfikujeme ruky (ak nemáme rukavice);

 – dodržiavame usmernenia odstupov a sedenia;

– odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) je minimálne 2 metre;

– vstup do chrámu je obmedzený, preto je možné zúčastniť sa na liturgii pred chrámom alebo jeho okolí (v rúškach) s dodržaním podmienok odstupu medzi osobami;

 – dodržiavame respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávame si ruky;

– nie je povolená účasť na bohoslužbách osobám, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia;

– pri východe z chrámu dodržiavame predpísaný odstup 2 metre aby nedošlo k zhlukovaniu osôb;

– ikony zatiaľ nebozkávame, uctíme si ich prežehnaním sa a sklonením hlavy;

– spoveď bude konaná aj naďalej mimo bohoslužieb, individuálna a vo vopred dohodnutom čase.

Tešíme sa na Vás !

Christos Voskrese !!!

 


Drahí bratia a sestry v Christu!

Ďakujeme všetkým, že sledujete priame prenosy bohoslužieb z nášho chrámu. Vďaka patrí aj každému, kto nám pomáha pri zabezpečení týchto prenosov. Prišiel však čas, kedy je možná účasť verejnosti na bohoslužbách pri dodržaní hygienických predpisov, preto oznamujeme, že priame prenosy už nebudú pravidelne vysielané.

Nepravidelné prenosy bohoslužieb budete môcť aj naďalej sledovať na našej FB stránke:

https://sk-sk.facebook.com/pcomichalovce/

 

https://www.youtube.com/channel/UCY9sntXlG-5plx2Wt-KC2PQ?view_as=subscriber