O nás

Vítame Vás na oficiálnej stránke

Pravoslávnej cirkevnej obce v Michalovciach


OZNAMY  A  POZVÁNKY


 

Drahí bratia a sestry v Christu,

oznamujeme Vám, 

že v súvislosti s protipandemickými opatreniami, bohoslužby v chrámoch môžu byť konané s účasťou verejnosti pri dodržaní pravidiel COVID – SEMAFORU

 

  • Pod “základom” sa myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
  • Pod “OTP” sa myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (negatívny RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín, negatívny Ag test nie starší ako 48 hodín), alebo COVID-19 prekonali v období pred nie viac ako 180 dňami.
  • Pod “kompletne zaočkovanou osobou” sa myslia osoby , ktoré sú:

              (a) 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, alebo

              (b) 21 dní po jednodávkovej vakcíne alebo

              (c) 14 dní po akejkoľvek dávke ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní

a taktiež aj týchto podmienok:

1. Vstup a pobyt v chráme je možný len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami.

2. Pri vstupe do chrámu je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.

3. Dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné.

4. Dodržiavať respiračnú etiketu.

5. Na bohoslužbách nesmú byť účastné osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.


Liturgia bude vysielaná v nedeľu o 9:00 hod. 

Bohoslužby budete môcť sledovať na našej FB stránke:

https://sk-sk.facebook.com/pcomichalovce/ 

a na našom youtube kanáli:

https://www.youtube.com/channel/UCY9sntXlG-5plx2Wt-KC2PQ?view_as=subscriber  


Drazí otcové duchovní, drazí bratři a sestry,

v těchto nezvyklých časech vás všechny chci ujistit svou blízkostí v modlitbě a chci vás všechny poprosit o totéž. Modleme se k našemu dobrému Pánu jeden za druhého, za celé naše pravoslavné eparchiální společenství, za naši místní církev, za naše Slovensko a vůbec za celý Boží svět. Nezapomínejme ani na nemocné a na všechny, kdo se o ně starají anebo jakýmkoliv způsobem pomáhají. Možná můžeme nějak pomoci i my. Zachovejme prosím chladnou hlavu a dobrou mysl; Pán nás pevně drží ve své ruce!! Neustále je za celý svět přinášena v naší eparchii Božská nekrvavá eucharistická oběť; nebojte se, naše oltáře „nevychladnou“. Dávejte na sebe a své blízké prosím pozor a zůstávejte ve víře, naději a lásce Christově, pod omoforem naší Vládkyně Přesvaté Bohorodičky, na přímluvy naší ctihodné matky Rozálie a všech našich svatých. Brzy, dá-li Pán, na viděnou!

V Christu Vítězi váš

arcibiskup Juraj.